Tech. podpora: +420 226 226 006

Publikované 14. října 2022

Uvažujete nad otvorením vlastnej reštaurácie, baru, kaviarne, pekárne či inej gastro prevádzky? Alebo už podnikáte, no potrebujete biznis trochu nakopnúť? Základom je dobrý plán. Poďte spolu s nami zistiť, kedy je podnikateľský plán potrebný, aké tipy poznáme, aj ako ho zostaviť krok po kroku. 

V článku nájdete:
1. Čo je podnikateľský plán a aké typy poznáme
○ Tradičný podnikateľský plán
○ Startupový lean canvas podnikateľský plán
2 Najčastejšie otázky
○ Prečo má zmysel zhotovovať podnikateľský plán pre reštauráciu či inú gastro prevádzku?  
○ Kedy potrebujem podnikateľský plán? 
○ Kedy potrebujem tradičný podnikateľský plán a kedy mi stačí startupový? 
3. Zapamätajte si

Čo je podnikateľský plán a aké typy poznáme 

Podnikateľský plán je jedno alebo viac stranový dokument, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o vašom podnikaní, ako napríklad, víziu, cieľ, silné a slabé stránky, analýzu konkurencie, marketingové aktivity, financovanie a podobne. 

V zásade rozlišujeme dva základné typy podnikateľských plánov, ktoré sú univerzálne a veľmi dobre použiteľné ako v gastre, tak v akomkoľvek inom biznise: 

Prvým je tradičný podnikateľský plán, ktorý má rozsah niekoľko strán (štandardne do 10), pričom popis podnikania, cieľov, stratégie, procesov, analýz, právnych a finančných náležitostí či marketingových nástrojov je veľmi podrobný a prehľadný. Väčšinou sa využíva, ak otvorenie alebo prevádzka vašej reštaurácie zahŕňa tretie strany (banky, investorov, partnerov). 

Druhým je startupový, takzvaný „lean canvas“ podnikateľský plán, ktorého koncept stojí na jednej strane a kľúčových informáciách o vašom biznise, ako napríklad identita prevádzky, konkurencia, marketingové aktivity či príjmy a výdavky, pričom každý bod je opísaný niekoľkými vetami alebo v bodoch.  

Tradičný podnikateľský plán

Nižšie sme spísali presnú štruktúru podnikateľského plánu aj so stručným popisom, čo by mala ktorá časť obsahovať: 

Úvodný prehľad 
 1. Ciele: Celkové aj čiastkové, napríklad kvartálne, ročné a pod. 
 2. Základné informácie o prevádzke: Dátum vzniku, štruktúra a pod. 
 3. Kategorizácia a ponuka: O aký typ prevádzky ide (výberová káva, talianska kuchyňa…) 
 4. Kontext úspechu: Predchádzajúce úspechy majiteľov. 
 5. Požiadavky na financovanie: Ak hľadáte investorov alebo ste už nejaké peniaze získali, prehľad píšete sem. Plány: Vízia, napríklad na najbližší rok, dva, päť… 
 6. Plány: Vízia, napríklad na najbližší rok, dva, päť… 
Prehľad o prevádzke 
 1. Účel: Budete fine-dining reštaurácia, alebo moderný fast-food? 
 2. Lokalita: Charakteristika lokality a jej obyvateľov, prípadne veľkosť/kapacity prevádzky. 
 3. Zákazníci: Kto budú vaši zákazníci a aká je ich demografia?
 4. Právne náležitosti: Informácie o firme, majiteľoch a pod.   
Tím a manažment 
 1. Prehľad manažmentu: Kto vedie reštauráciu a aké sú jeho skúsenosti? Reštauráciu musí viesť zodpovedná osoba/garant s niekoľkoročnými preukázateľnými skúsenosťami v obore. 
 2. Personál: Kto sú ďalší zamestnanci a aká je ich štruktúra, prípadne je potrebné rozšírenie tímu? 
 3. Vlastnícky podiel: Opíšte vlastnícku štruktúru aj s percentuálnym podielom. 
Návrh menu 
 1. Jedlá a nápoje: Priestor na predstavenie ponuky, vyzdvihnite špeciality (napríklad naturálne vína alebo kváskové pečivo z vlastnej pekárne). 
 2. Sezónnosť: Budete pripravovať aj sezónne špeciality? Ako a aké? 
Analýza trhu 
 1. Informácie o priemysle: Ako sa správa gastro odvetvie, aké sú trendy a pod.
 2. Cieľový trh a jeho charakteristika: Špecifiká vašej cieľovky aj typu prevádzky (kaviareň s pekárňou, kokteil bar, sushi reštaurácia…) 
 3. Veľkosť cieľového trhu a potenciál: Aký veľký je cieľový trh, ako rýchlo rastie a aký veľký share je možné získať? 
 4. Cenotvorba: Vysvetlite prístup k cenotvorbe menu. 
 5. Analýza konkurencie: Porovnajte silné a slabé stránky priamej aj nepriamej konkurencie. 
Marketing a sales 
 1. Positioning: Ako by ste opísali svoju prevádzku zákazníkom? Sem patrí celková identita značky a štýl, akým chcete vystupovať. 
 2. Reklama: Prehľad nástrojov, taktík aj platforiem, ktoré plánujete použiť. 
 3. Sales: Ako budete dosahovať zisky, prípadne aké kanály využijete (napríklad catering)? 
Prevádzka 
 1. Tímová hierarchia: Kto má čo na starosti a ako dosiahne splnenie cieľov? 
 2. Otváracie hodiny: Presné dni aj časy prevádzky. 
 3. Lokalita: Čím je výnimočná? 
 4. Vzťahy: Akékoľvek výhodné partnerstvá s inými reštauráciami, prevádzakmi či ľudmi z fachu. 
Financie 
 1. Aktuálny stav: Ak fungujete dlhšie, popíšte aktuány stav a doplňte ho o tabuľky, grafy a štatistiky. 
 2. Budget: Koľko financií máte vyčlenených na chod prevádzky (napríklad týždenne/mesačne)? 
 3. Ziskovosť: Sem zahrňte odhadované cash flow, tržby, náklady, zisky aj straty. 
 4. Dlhy a pôžičky: Ak máte nejaké dlhy alebo pôžičky uveďte ich stav sem. 
 5. Požiadavky na pôžičky: Ak potrebujete alebo ste už požiadali o hypotéku, uveďte, akú časť celkových nákladov bude predstavovať a čo ňou budete financovať. 
  Budget: Koľko financií máte vyčlenených na chod prevádzky (napríklad týždenne/mesačne)? 
 6. Ziskovosť: Sem zahrňte odhadované cash flow, tržby, náklady, zisky aj straty. 
 7. Dlhy a pôžičky: Ak máte nejaké dlhy alebo pôžičky uveďte ich stav sem. 
 8. Požiadavky na pôžičky: Ak potrebujete alebo ste už požiadali o hypotéku, uveďte, akú časť celkových nákladov bude predstavovať a čo ňou budete financovať. 
Záver 
 • Do záveru môžete uviesť čokoľvek, čo nepasovalo do žiadnej z častí podnikateľského plánu, alebo máte potrebu ešte niečo dodať. 

Startupový lean canvas podnikateľský plán 

Lean canvas je najlepšie načrtnúť si na jeden A4 papier, ktorý si pred seba položte na šírku. Na samý vrch do stredu napíšte názov svojej prevádzky, papier následne rozdeľte na 10 rovnako veľkých polí. Samostatne do nich vpíšte nasledovné okruhy: 

Identita: Kto ste a čo ponúkate? (Talianska reštaurácia) 

Ciele: Čo chcete dosiahnuť najbližší rok, dva, tri…? (Ponúkať najlepšiu pizzu v meste) 

Problém: Aký problém môže v rámci podnikania nastať? (Na trhu je veľa pizzérií, ľudí nepresvedčíme) 

Riešenie: Ako problém vyriešite? (Originál suroviny, kváskové cesto, taliansky kuchár) 

Cieľový trh: Kto sú vaši zákazníci? (Milovníci dobrého jedla a autentickej stredomorskej kuchyne) 

Konkurencia: Kto je vaša konkurencia? (Vymenujte presný počet konkurentov v okolí plus názvy najväčších hráčov na trhu) 

Marketing: Ako budete svoju reštauráciu komunikovať? (Facebook Ads, Instagram, TikTok, influenceri…) 

Príjmy: Z čoho plánujete zarábať? (Chod reštaurácie, predaj potravín, catering…) 

Výdavky: Aké pravidelné aj extra výdavky vás čakajú? (Platy, nákup surovín, nečakané situácie…) 

Tím: Kto tvorí tím? (Aktuálne majiteľ/manažér, dvaja obsluhujúci a pizza majster)

Najčastejšie otázky 

Prečo má zmysel zhotovovať podnikateľský plán pre reštauráciu či inú gastro prevádzku? 

Pýtate sa, prečo by ste zostavovali podnikateľský plán pre vaše podnikanie v gastre, ak ho od vás nechce banka alebo investor?  

Jasná forma vám pomôže vymedziť si cieľovú skupinu zákazníkov, jej správanie aj výber vhodných marketingových nástrojov taktík. Takisto dokážete lepšie zhodnotiť silné a slabé stránky, ako vás, tak aj konkurencie. V neposlednom rade budete mať prehľad nad očakávanou výškou investícií, nákladov, tržieb a zisku.   

Kedy potrebujem podnikateľský plán? 

Väčšina podnikateľov pociťuje potrebu zostaveniu podnikateľského (biznis) plánu v dvoch situáciách: 

 1. Pri otváraní novej prevádzky 
 2. Pri zmenách zámeru existujúcej prevádzky 

V prvej situácii vám plán nakreslí jasnú cestu, po ktorej sa vám v priebehu spúšťania aj vedenia podnikania bude ľahšie kráčať. Keďže mnoho premenných v začiatkoch nepoznáte, môže byť pre vás napísanie podnikateľského plánu pre vašu prevádzku náročnejšie. Myslite však na to, že vďaka jasným definíciám sa budete jednoduchšie rozhodovať a držať sa svojej vízie.  

V tej druhej vám dokáže podnikateľský plán pomôcť redefinovať nefungujúce štruktúry, procesy či celý koncept tak, aby vaša prevádzka dostala druhý dych a dosahovala lepšie výsledky. 

Kedy potrebujem tradičný podnikateľský plán a kedy mi stačí startupový? 

Ak ste v úvode podnikania a neplánujete otvárať veľkú prevádzku, ale napríklad menšiu kaviareň, raňajkáreň či coffee bike, bude vám pravdepodobne stačiť startupový lean podnikateľský plán. Takisto vám bude stačiť aj v prípade, že si chcete len interne lepšie definovať cieľ, stratégiu a postup.  

Je tiež dôležité rozlišovať, pre aký účel podnikateľský plán zostavujete. Ak žiadate o podnikateľský úver alebo pôžičku od banky, budú od vás zrejme vyžadovať detailnejší tradičný podnikateľský plán. Rovnaká situácia nastáva v prípade, že hľadáte alebo máte investorov či partnerov, ktorí do vášho nápadu plánujú zainvestovať. 

Zapamätajte si 
Podnikateľský plán je jedno alebo viac stranový dokument, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o vašom podnikaní. Rozlišujeme tradičný podnikateľský plán a startupový lean canvas podnikateľský plán. Prvý sa hodí v prípade, že žiadate o pôžičku alebo zháňate investora, alebo otvárate veľkú prevádzku a chcete mať svoju víziu čo najpresnejšie definovanú. Štandardne má do 10 strán. Druhý odporúčame menším prevádzkam, ktoré si potrebujú ujasniť smerovanie, ciele, stratégiu a financie, a zatiaľ neplánujú vstup tretích osôb. Vypracúva sa na jednu stranu.   

Podnikajte bez starostí s Papaya POS 

Potrebujete poradiť pri hľadaní eKasy či terminálu? V Papaya POS máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním spoľahlivých platobných riešení pre malé, stredné aj veľké podniky. Medzi našich spokojných klientov patrí napríklad Foxford, iZlato, Regal burger, La Donuteria, Hotel Sliezsky Dom či Národný futbalový štadión. Prezrite si našu ponuku eKás či terminálov. Otázky vám ochotne zodpovieme na čísle +421 905 904 533, alebo sa nám napíšte e-mail na info@papayapos.sk. Ak preferujete osobný kontakt, nájdete nás po celom Slovensku. Stačí osloviť niektorého z našich obchodných zástupcov