Tech. podpora: +420 910 117 855

Publikované 12. mája 2019

V Papayi sa staráme o bezpečnosť dát našich klientov. Preto sú všetky dáta počas prenosu cez sieť kryptované SSL šifrou a takisto sú kryptované na cloduvom úložisku.