Tech. podpora: +420 910 117 855

Publikované 30. apríla 2019

Po uzavretí smeny ihneď uvidíte, aký ste dosiahli obrat a akým spôsobom boli tržby uhradené. Ľahko si tak skontrolujete objem tržieb v hotovosti oproti skutočnému fyzickému stavu.