Tech. podpora: +420 910 117 855

Publikované 30. apríla 2019

Zľavy či prirážky môžete uplatniť na celý účet alebo na jednotlivé položky – výšku zľavy / prirážky zadávate v percentách, finančná hodnota sa vypočíta automaticky.